ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566
ชุดนักเรียน
20 มี.ค. 66 ถึง 22 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
02 ก.ย. 65 ถึง 03 ก.ย. 65 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
16 ส.ค. 65 ถึง 17 ส.ค. 65 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มอำเภอเกาะคา
โรงเรียนบ้านท่าผา,โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง,โรงเรียนอนุบาลเกาะคา