ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.ย. 65 ถึง 03 ก.ย. 65 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
16 ส.ค. 65 ถึง 17 ส.ค. 65 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มอำเภอเกาะคา
โรงเรียนบ้านท่าผา,โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง,โรงเรียนอนุบาลเกาะคา