คณะผู้บริหาร

นายมาโนช ชนะพยัคฆ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา