ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ชนะพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21-2-2562