ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง (อ่าน 83) 27 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 107) 11 มี.ค. 66
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน​ในระดับเขตพื้นที่ ฯ​ (อ่าน 118) 28 ม.ค. 66
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุงเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม (อ่าน 262) 20 ส.ค. 65
วงดนตรีไทยโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุงร่วมบรรเลงในงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่ จุไรรัตน์ จันทรสุรินทร์ (อ่าน 286) 14 ส.ค. 65
ถวายเทียนพรรษา (อ่าน 301) 18 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ (อ่าน 319) 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ภาคภูมิ จินะการ ศึกษาต่อ รร.ลำปางกัลยาณี (อ่าน 661) 11 พ.ค. 65
รับมอบถุงยังชีพและรถจักยาน (อ่าน 657) 11 พ.ค. 65
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลลุ่มรางวัลที่ 8 (อ่าน 655) 11 พ.ค. 65
เปิดสถานศึกษา วันอังคารที่ 22 กุภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3660) 19 ก.พ. 65
การรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง (อ่าน 3604) 09 ก.พ. 65
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง จั (อ่าน 3621) 09 ก.พ. 65
ประกาศทางโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง covid 19 (อ่าน 3630) 14 ธ.ค. 64
การอบรมการจัดทำขัอตกลงในการพัฒนางาน (อ่าน 3652) 13 ธ.ค. 64
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 3662) 13 ธ.ค. 64
กิจกรรมทางกายของเด็ก 0-12 ปี (อ่าน 3654) 13 ธ.ค. 64
สวัสดีเปิดเทอม....เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3651) 13 ธ.ค. 64
ประกาศการปิดเรียนวันที 31 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3668) 30 ก.ค. 64
การเปิดเรียน 29 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3672) 29 ก.ค. 64
กิจกรรมวันไห้วครู ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3700) 20 มิ.ย. 64
รับมอบทุนการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3690) 10 มิ.ย. 64
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3705) 10 มิ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3859) 10 มิ.ย. 64
พิธีมอบกลองปู่จาไม้ประกบถังน้ำมันโออาร์ (อ่าน 3753) 07 เม.ย. 64
กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย (อ่าน 3771) 01 เม.ย. 64
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา (อ่าน 3680) 01 เม.ย. 64
กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสรธารณภัย (อ่าน 3688) 01 เม.ย. 64
กองทุนทองคำชั่งกิโล (อ่าน 3692) 23 ก.พ. 64
การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (อ่าน 3702) 23 ก.พ. 64
ดื่มนมกันเถอะแล้วเราจะแข็งแรง (อ่าน 3682) 16 ก.พ. 64
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 3716) 16 ก.พ. 64
การติดตามและให้กำลังใจ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 3678) 16 ก.พ. 64
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 3680) 16 ก.พ. 64
วันแม่ ปี2563 (อ่าน 6798) 12 ส.ค. 63
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2563 (อ่าน 6844) 08 ส.ค. 63
ตรวจ เยี่ยม ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 6812) 08 ส.ค. 63
ทำบุญ เปิด อาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว (อ่าน 6850) 08 ส.ค. 63
การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6834) 08 ส.ค. 63
การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid 19 (อ่าน 6773) 08 ส.ค. 63
การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid 19 (อ่าน 6777) 08 ส.ค. 63
การเตรียมความพร้อมสอนทางไกล ในสถานการ Covid 19 (อ่าน 6775) 08 ส.ค. 63
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 6802) 08 ส.ค. 63
วงปี่พาทย์ของโรงเรียนตัวแทนของอำเภอเกาะคาเข้าร่วมงานฤดูหนาวของดีประจำลำปาง (อ่าน 6773) 08 ส.ค. 63
รับการติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 6637) 08 ส.ค. 63
รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปางเขต 2 นิเทศ การจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3 (อ่าน 6627) 08 ส.ค. 63
สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หินได้จัดเวทีร่างข้อตกลงร่วมมือ การพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลไหล่หิน (อ่าน 6706) 08 ส.ค. 63
วันสถาปนา ครบรอบ 77 ปี (อ่าน 6630) 08 ส.ค. 63
เด็กไทย ห่างไกล ยาเสพติด 2562 (อ่าน 6599) 08 ส.ค. 63
วันแม่ ปี2562 (อ่าน 6621) 08 ส.ค. 63