กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชิดณรงค์ พรมอย่า
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ