กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิรสรร โนนันธิ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2